How to clarify butter make ghee, after my opinion, the quickest and least messy way! – Paleo Lifestyle

After experimenting with many different methods, I have found this method the fastest, not to mention messy way to make clarified butter! 🙂 Also called ghee =)

This is for you running a paleo-diet, or for those who are lactose / casein intolerant. Check it out!

Instagram: https://www.instagram.com/paleolifestylenorway/

Etter å ha eksperimentert med mange forskjellige metoder, har jeg funnet denne metoden den raskeste, og ikke minst grisete måten å lage klaret smør på! 🙂 Også kalt Ghee =)

Dette er for deg som kjører paleokost, eller for deg som er laktose/kasein intolerant. Sjekk den ut! 🙂

Instagram: https://www.instagram.com/paleolifestylenorway/

View original video source

Leave a Comment